Forbrukslån og lån – når søkere står uten fast inntekt

Mange finansieringsselskaper er positive til å la personer uten fast inntekt få innvilget forbrukslån. Dersom man for eksempel er freelancer eller jobber på oppdrag, finnes det gunstige løsninger. Hvor mye man får avhenger som regel av ens økonomiske situasjon, og ved å besøke www.optinbank.no kan man se hvilke krav denne aktøren har til sine søkere.

Når man søker om forbrukslån må man regne med å bli kredittvurdert, og banker ser gjerne på forholdet mellom gjeldssituasjon og eventuell inntekt. Et forbrukslån skal dog i prinsippet være tilgjengelig for alle. Det er nemlig ikke alle som har fast inntekt, men det betyr likevel ikke at de ikke har god økonomi eller evne til tilbakebetaling.

Send mange søknader

Jo mer man ønsker å låne av banken, jo høyere krav stilles det naturlig nok. Den som skal søke om forbrukslån men ikke har noen fast inntekt, må derfor vurdere beløpet svært nøye. Utlåner kan fort finne på å nedjustere beløpet de vil låne ut, på bakgrunn av kredittvurderingen de har gjort av søkeren.

Som søker uten fast inntekt gjør man lurt i å sende inn søknader til ulike utlånere, slik at man får et større utvalg av tilbud å sammenligne. Ved å skaffe seg en slik oversikt kan man velge det finansieringsselskapet som tilbyr de beste vilkårene og den laveste effektive renten. Slik kan forbrukslån bli ganske rimelige.

Dokumenter hvordan tilbakebetaling skal foregå

Det finnes nok av mennesker med god økonomi, som likevel ikke har fast inntekt. Foruten frilansere, vikarer og folk som jobber oppdrag, kan nevnes personer som driver utleie av leiligheter eller er medeiere i selskaper som gir avkastning. Slike individer må fremlegge dokumentasjon på hvordan de planlegger å tilbakebetale lånet når de søker om forbruks lån.

Her gjelder det at utlåner forstår at selv om vedkommende ikke har inntekt som på papiret kan regnes som fast, er inntekten likevel god og stabil. Jo fortere man kan tjene inn igjen beløpet man ønsker å låne, jo bedre er det. I tillegg lønner det seg å ha god kommunikasjon med de aktuelle finansieringsselskapene.

Realistiske vurderinger

Det er ikke bare banker som gjør lurt i å kredittvurdere søkere. Man bør selv ha en realistisk oppfatning av egen økonomiske situasjon. Å søke om lån man ikke har midler til å betale tilbake er lite gunstig og bortkastet tid, og man skal aldri ta for gitt at man vil ha råd i fremtiden.

Kanskje er man nettopp ferdig med en utdannelse eller er mellom to jobber, og har et vagt begrep om hvor mye en vil ha å rutte med fremover. Når inntekten ikke er fast er det viktig å være så sikker på at tilbakebetaling er mulig, samtidig som man aldri skal ta for gitt at ting ordner seg av seg selv.

Tenk langsiktig

Når inntekt ikke er fast, er det en større belastning å ta opp lån. Særlig dersom inntekten er lav, gjelder det å være føre var. Har man først fått et lån innvilget, betyr det at banken har sett over ens økonomiske situasjon og kommet fram til at søker er i stand til å tilbakebetale.

Da gjelder det å selv prioritere riktig, og sørge for den ikke-faste inntekten er stabil. Her er det lurt å så raskt som mulig tjene inn igjen pengene som skal betales tilbake, også dersom nedbetalingsperioden er lang. Det skal dog sies at kortere tilbakebetalingsperioder er å foretrekke, da dette er noe en sparer på.

Konklusjon

  • Sende flere søknader
  • Sammenligne tilbud
  • Rask tilbakebetaling

Det er fullt mulig å få innvilget forbrukslån selv om man ikke har fast inntekt. Man må dog regne med at banken vurderer en nøye. I tillegg bør en se seg selv med bankens øyne, og kunne dokumentere hvorfor tilbakebetaling garanteres. Det finnes mange løsninger for personer uten inntekt, og derfor bør man sjekke ut hva ulike utlånere tilbyr.