Forbrukslån har blitt populært, men strengere regulert

Forbrukslån er lån uten sikkerhet, en låneform som har blitt en populær måte å låne penger på her til lands de siste 20 årene. I starten var denne låneformen i liten grad regulert, noe som har blitt skjerpet inn flere ganger. Det forekommer ikke så altfor sjelden at Finanstilsynet kommer med nye regler for forbrukslån. Nettavisen e24 har blant annet skrevet om nye krav som bankene måtte tilpasse seg i året 2019.

Dagens forskrifter stiller krav til bankene om at den de låner ut penger til skal ha betjeningsevne for den gjelden vedkommende har. Man skal tåle en renteøkning på 5 % for å få innvilget lånet. Det er også et krav om at den totale gjelden ikke skal overstige fem ganger låntakers inntekt. Dette inkluderer ubrukt kreditt på kredittkort. Det blir også stilt krav til at lånet skal betales ned pr. måned, og være ferdig nedbetalt etter fem år.

Når man trenger penger raskt

Lån uten sikkerhet har blitt populært siden det kan gi tilgang på penger raskt når man trenger det. Søknadsprosessen gjennomføres som regel veldig raskt, og man har pengene på konto etter kort tid. Mange bruker forbrukslån til å pusse opp eller realisere drømmer de har. Plutselig ser man et godt tilbud på noe man har ønsket seg lenge, og da kan man skaffe penger til å kjøpe det ved å ta opp et forbrukslån.

Noen tar også opp forbrukslån når det oppstår situasjoner man ikke hadde forutsett. Det kan være at bilen havarerer og man får en høy regning fra verkstedet, eller at tannlegebesøket ble dyrere enn forventet. Lån uten sikkerhet kan være «redningen». Det er heller ikke noen stor risiko å oppta forbrukslån så lenge man har kontroll på økonomien, men man skal være klar over at renten er en del høyere enn på vanlige lån ofte over 15 %.

Refinansiering

Har man kommet i en situasjon hvor man har flere dyre lån eller kredittkortgjeld man sliter med å betjene, kan det være en idé å refinansiere. Man kan da få én långiver å forholde seg til, og totalt sett få bedre vilkår enn hvis man har mye dyr gjeld flere steder. Gebyrene og avgiftene blir også lavere hvis man har gjelden ett sted. Mange låneformidlere vil imidlertid avslå dersom man har aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger.

Man blir ikke gjeldfri av å refinansiere, men man skal få bedre kontroll på gjelden og lavere kostnader. Det er lurt å sjekke med flere långivere for å sammenligne de tilbudene de har. Konkurransen er hard, og det er mulig å få bedre vilkår ved å forhøre seg med flere aktører. Med det nye lånet kan man betale de kreditorene man har, men det er viktig at man tar høyde for at den nye gjelden må betjenes.

Ingen sikkerhet gir høyere rente

De som låner ut penger, tar en større risiko når låntaker ikke stiller med sikkerhet slik man gjør når man for eksempel opptar et boliglån. Ved boliglån kan banken få pant i boligen, og få tvangssolgt denne dersom debitor ikke betaler. Rentene på lån uten sikkerhet er naturlig nok av den grunn høyere. Et raskt søk på nettet viser at det er mange som tilbyr denne type lån, og det reklameres med renter under 10 %.

Det er imidlertid viktig at man forholder seg til den effektive renten, da denne inkluderer alt. Det er nemlig ikke uvanlig med gebyrer på denne type lån. Nominell rente er rentekostnaden man skal betale årlig. Effektiv rente er nominell rente pluss andre kostnader og gebyrer som inkluderes i den summen som skal betales. Det er altså viktig at man ikke lar seg lure av den nominelle renten, men finner ut hvilke gebyrer og andre tillegg man må betale.

Sjekk med flere banker

Det er mange som tilbyr lån uten sikkerhet, noe som gjør at konkurransen er hard. Skal man ta opp et forbrukslån kan man utnytte dette ved at man innhenter tilbud fra flere aktører og setter disse opp mot hverandre. Mange tilbydere gir gunstig rente for å få flere kunder. Renten vil fortsatt være høy siden det er lån uten sikkerhet, men man kan spare mye penger på å sjekke ut flere aktører.

Det er nettopp fordi det ikke stilles sikkerhet at risikoen er høy for låneformidlers del. Dersom man har god betalingsevne, kan man ofte få bedre vilkår enn om man ikke har det. Bankene bruker den enkeltes inntekt til å vurdere dette. Får man en presset økonomi ved å oppta et nytt lån, får man som regel ikke like gode vilkår. Bankene vil jo sikre seg så godt som mulig, noe som er helt naturlig.

Gjeldsgrad

  • Forbrukslån er populære siden man kan skaffe seg penger raskt
  • Personlig økonomi avgjør hvor gode vilkår man får

Det er viktig at man har oversikt over gjeldsgraden sin før man inntar nye lån. Den totale gjelden skal ikke overskride fem ganger total arbeidsinntekt. Den totale gjelden inkluderer også kreditt på kredittkort uavhengig om kreditten er brukt eller ubrukt. Banken vil derfor se på hva man har i total gjeld inklusive kredittrammer på kredittkort. Utgjør denne summen pluss det nye lånet mer enn fem ganger årsinntekt, får man ikke låne mer.