Om Sembeo.com

Jeg som eier nettsiden er økonom av utdanning, og med lang yrkeserfaring innen finansrådgivning. For tiden har jeg tatt meg et sabbatsår i forbindelse med at vi fikk vårt første barn, og fordi jeg samtidig skriver på en bok om personlig økonomi. Noe av det jeg skriver på hvil komme på trykk her, men da i bloggformat. Jeg er spesielt opptatt av effektive grep folk kan ta for å redusere faste kostnader på lån, forsikring, strøm, telefoni, og lignende. Det er her vi bruker mest penger, og dermed også der vi kan spare mest. Jeg kommer sikkert også til å skrive litt om forskjellige typer investeringer som egner seg for folk uten inngående økonomisk forståelse.